a
Avesyn är en högspecialiserad ögonklinik med ledande ögonkirurger och specialister som tillsammans opererat över 120 000 ögon.

  Lisbyte- RLE hos Avesyn

  Refraktivt linsbyte (RLE): Toppmodern synkorrigering

  Ögonoperation linsbyte, även känd som RLE eller Linsbyte, är en avancerad metod för att permanent korrigera synfel. Denna innovativa kirurgi ersätter ögats naturliga lins med en konstgjord intraokulär lins (IOL) och används främst för att behandla åldersrelaterade synproblem såsom presbyopi och grå starr. Nedan går vi igenom fördelarna, metoden och valen som är förknippade med RLE/Linsbyte ögonoperation och lyfter upp den förändrande effekt på synen och livskvaliteten. 

  Linsbytes priser kan variera, men fördelarna är ofta väl värda investeringen. Under RLE/Linsbyte-operationen avlägsnas den naturliga linsen noggrant med hjälp av ultraljud och ersätts sedan med en konstgjord, intraokulär lins. Denna operation kan effektivt korrigera alla synfel inklusive presbyopi, närsynthet, översynthet och astigmatism. Valet av lins beror på patientens synkrav, livsstil och ögats hälsotillstånd. Eftersom den naturliga linsen ersätts med en konstgjord lins, förblir den korrigerade synen vanligtvis stabil under hela kundens livstid.

  RLE/Linsbyte

  RLE/Linsbyte är också en utmärkt behandling av gråstarr. Genom att ersätta den grumliga linsen med en klar och konstgjord lins, återställs synen. För att bedöma ögonens hälsa och hitta den mest lämpliga intraokulära linsen för personen genomförs en omfattande ögonundersökning inför en RLE/Linsbyte-operation. Valet av lins kan inkludera monofokala, EDOF och multifokala/trifokala linser, beroende på patientens synbehov. 

  Precis som vid alla kirurgiska ingrepp finns det vissa risker med linsbyte. Infektion, ökat tryck i ögat, bländning, halos och en ökad risk för näthinneavlossning är några. Men allvarliga komplikationer är sällsynta. Efter en RLE-operation rekommenderas kunden att följa ett ordinerat schema för ögondroppar och efterkontroll för uppföljning. 

  RLE/Linsbyte med trifokala linser erbjuder en långsiktig synförbättring samt befrielse från åldersrelaterade synproblem, glasögon och linser. Med tillgång till olika intraokulära linsalternativ har synkorrigeringsoperation blivit en pålitlig och effektiv metod. Om du överväger linsbyte är det viktigt att konsultera en erfaren ögonläkare som kan bedöma din lämplighet för ingreppet och guida dig genom processen. Med ögonoperationen linsbyte kan du få tillbaka en tydlig och förbättrad syn. 

  Du når dom på 031-787 80 80