a
Avesyn är en högspecialiserad ögonklinik med ledande ögonkirurger och specialister som tillsammans opererat över 120 000 ögon.

  LASIK, SMILE & PRK – Vad är rätt för mig?

  Trött på att bära irriterande glasögon som bara är i vägen? Har du undrat om det finns en bättre och mer permanent lösning?

  För den som vill korrigera sin syn med en ögonlaseroperation är de tre bästa alternativen LASIK, SMILE eller LASEK/PRK. Alla tre metoderna är säkra och effektiva sätt att korrigera din syn och ger ungefär samma resultat, men vilken av dessa är rätt för dig? Vi hjälper dig att navigera bland några av de viktigaste skillnaderna och fördelarna mellan dessa tre behandlingar.

   

   

  PRK (Photorefractive Keratectomy)

  Metoden:

  PRK är en ögonlaseroperation där man gör en s.k. ytbehandling. Behandlingen innebär att man avlägsnar det yttre skiktet på hornhinnan och låter en excimerlaser korrigera synfelet.

  Den största skillnaden mellan en PRK och en LASIK är att ingen flik skapas under en PRK-operation. Operationen tar ca 5 minuter per öga.

  Vilka synfel kan behandlas med LASEK/PRK
  PRK kan behandla närsynthet, översynthet och astigmatism.

  Tunna hornhinnor, torra ögon, och övriga problem:
  PRK är lämplig för personer med tunna hornhinnor och för dem som deltar i kampsporter eller har yrken där man löper en risk för ögonskador.

  Läkning och synåterhämtning:
  Återhämtningstiden efter en PRK är längst av de olika metoderna. De första dagarna har man oftast rejält ont och synen upplevs nästan alltid som suddig den första veckan efter operationen. Det tar oftast flera veckor upp till några månader innan man upplever slutgiltigt resultat.

  Slutresultat
  Man uppnår samma slutresultat med en PRK som med en LASIK. När dina ögon har läkt kommer du sannolikt att uppleva optimal syn utan behov av glasögon.

   

  FS-LASIK (Laser-Assisted Stromal In-situ Keratomileusis)

  Metoden:
  FS-LASIK är den vanligaste laseroperationen idag. FS-LASIK innebär att din kirurg skapar en liten flik av hornhinnevävnad och viker tillbaka för att möjliggöra för en excimerlaser att omforma din hornhinna och på så sätt korrigera din syn.

  Vilka synfel kan behandlas?
  FS-LASIK kan användas för att behandla mild till måttlig närsynthet, översynthet och astigmatism.

  Tunna hornhinnor, torra ögon, och övriga problem:
  Eftersom en hornhinneflik behöver skapas under en FS-LASIK operation måste du ha en tillräckligt tjock hornhinna. Vissa patienter med tunna hornhinnor kan inte genomgå FS-LASIK och är bättre lämpade för SMILE eller PRK.

  Läkning och synåterhämtning:
  FS-LASIK har en snabb läkningstid: Majoriteten av patienterna kan återgå till arbete och köra bil redan dagen efter sin FS-LASIK operation. Du kommer att uppleva nästan omedelbara resultat och din syn börjar stabilisera sig inom några dagar upp till några veckor.

  Slutresultat
  FS-LASIK patienter upplever oftast fullgod syn inom ett par dagar och kan leva ett liv fritt från glasögon och linser.

   

  SMILE

  Metoden:
  SMILE är den nyaste och mest avancerade lasermetoden hittills. Den huvudsakliga skillnaden mellan SMILE och FS-LASIK och PRK är att en excimerlaser inte används vid SMILE. Istället formar en femtosekundlaser ett litet nyckelhålssnitt i patientens hornhinna där en liten bit hornhinnevävnad (lentikel) avlägsnas. Detta bidrar till omformning av hornhinnan och förbättrad syn och därför innefattar SMILE fördelarna från både FS-LASIK och PRK.

  Vilka synfel kan behandlas med SMILE?
  För närvarande kan SMILE bara korrigera synen för dem med närsynthet och astigmatism. Är du översynt, är SMILE inte det bästa alternativet för dig.

  Tunna hornhinnor, torra ögon, och övriga problem:
  SMILE är ett alternativ för dem som inte är lämpliga för FS-LASIK på grund av tunna hornhinnor. På liknande sätt som med PRK skapas ingen flik, vilket möjliggör att det yttre hornhinneskiktet förblir intakt. SMILE är också säkrare än FS-LASIK för patienter som är i riskzonen för trauma mot huvudet eller ögonen (t ex boxare) på grund av ökad hornhinnestabilitet. Dessutom finns det bevis för att SMILE är ett bättre alternativ för dem som har hög risk för kroniskt torra ögon. Detta p.g.a att man enbart skapar ett ytterst litet snitt i hornhinnan och påverkar på så vis knappt tårproduktionen.

  Läkning och synåterhämtning:
  SMILE har genomförts över en miljon gånger runt om i världen. Under de kliniska prövningarna har SMILE visat snabb synåterhämtning med minimala obehag under och efter operationen. Synåterhämtningen från en SMILE-operation är lika snabb som vid FS-LASIK och mycket snabbare än vid en PRK-operation.

  Slutresultat:
  Liksom de övriga två metoderna åstadkommer SMILE ett utmärkt slutresultat som ger patienten ett liv fritt från glasögon och kontaktlinser. Studier visar att det refraktiva resultatet från SMILE, FS-LASIK och PRK nästan är identiska.

   

  Vad är rätt för dig?