a
Avesyn är en högspecialiserad ögonklinik med ledande ögonkirurger och specialister som tillsammans opererat över 120 000 ögon.

  Avesyns torra ögon klinik

  Som enda klinik i västra Götaland har vi valt att specialisera oss på just torra ögon och den faktiska orsaken till det. För torra ögon kan bero på flera olika faktorer och går man inte till botten med orsaken så är risken stor att man blir fel behandlad och i slutändan inte hjälpt.

  Torra ögon

  Visste ni att den absolut vanligaste orsaken till varför man besöker ögonläkare är Torra ögon? Det är inte många som vet att torra och rinnande ögon faktiskt har samma grundorsak.

  Symptom vid torra ögon

  Torrhet

  Skav

  Grusighet

  Sveda

  Rinnande ögon

  Suddig syn

  Självtest - Torra ögon
  Avesyn Ögonklinik

  Oavsett om ögat rinner eller är torrt så sitter problemet i yttre ögat.

  Yttre ögat = ögonlocken, bindhinnan, hornhinnan, tårfilmen, nerver som sitter på bindhinnan och hornhinnan.

  Vad är då bindhinnan?

  Bindhinnan är slemhinnan som täcker den vita delen av ögat samt insidorna av ögonlocken.

  Bindhinnan har som uppgift att hålla ögonlocket och ögat fuktigt.

  Vad är hornhinnan?

  Kallas även cornea är en genomskinlig hinna som sitter framför pupillen. Den sitter längst fram på ögat och kan liknas vid ögats fönster mot omvärlden.

  Tårfilmen?

  I våra ögonlock så finns det små körtlar som producerar en tårvätska. Denna vätska skall sprida sig likt en beläggning på ögats yta och den kallas tårfilm. Tårfilmen består av vatten och fett och dess uppgift är att hålla ögat fuktigt samt skydda för smuts och infektioner.

  Ögonlocken: Ögonlocken har en mycket viktig roll för ett friskt och fungerande öga, det är långt ifrån bara en bit hud utan innehåller körtlar, muskler och nerver som måste fungera.Så det finns alltså inte bara en enkel lösning för torrhetsproblematik, tvärtom det är ett väldigt komplext område och det behövs ordentliga undersökningar för att fastställa varför man har det kämpigt.

  Sitter problemet i tårfilmen, hornhinnan, bindhinnan dess nerver eller en kombination?

  Ögonlocken: Ögonlocken har en mycket viktig roll för ett friskt och fungerande öga, det är långt ifrån bara en bit hud utan innehåller körtlar, muskler och nerver som måste fungera.Så det finns alltså inte bara en enkel lösning för torrhetsproblematik, tvärtom det är ett väldigt komplext område och det behövs ordentliga undersökningar för att fastställa varför man har det kämpigt.

  Sitter problemet i tårfilmen, hornhinnan, bindhinnan dess nerver eller en kombination?

  Avesyn ögonklinik

  vad
  händer på en undersökning?

  Vi måste hitta och ställa rätt diagnos.
  På Avesyn anser vi att den i särklass viktigaste faktorn för att anpassa behandlingen och få optimalt resultat handlar om just själva diagnostiseringen. Därför har vi tagit in specialister som under många år arbetat med yttre ögat och just inriktat sig på torra ögon problematik. Vi har den senaste tekniken och utrustningen för att utföra laboratorieanalyser och kliniska tester.

  Boka en
  förundersökning.

  Loading

  Processen för diagnos är uppdelad i 3 besök.

  Första besöket: Här träffar du en ögonläkarassistent som:

  • Undersöker synen

  • Kontrollerar ögontrycket

  • Tar avancerade bilder på gula fläcken samt synnerven

  • Gör en intervju med fokus på problem med yttre ögat.

  Läkaren tar sedan över och utför följande:

  • En bedömning på ögonens totala hälsotillstånd

  • Ställer frågor gällande livsstilsfaktorer, medicinering samt arbetssituation

  Om läkaren anser att dina problem har med yttre ögat att göra rekommenderas du två besök till.

  Inför besök nummer två får du ett frågeformulär att fylla i.

  Andra besöket: Laboratorieanalyser

  Vi genomför här följande analyser:

  • Tårfilmens stabilitet (kallas NIMBUT)

  • TMH=mäter höjden på tårmenisken

  • Osmolaritet analys= mäter antalet joner i tårskiktet)

  • Sm-Tube= Ett test för att mäta befintlig tårvolym

  • MMP-9= Ett test som tar reda på om ditt yttre öga är inflamerat

  • Interferometri= Tar reda på tjockleken på tårlagrets fettskikt

  • Impression cytologi= detta test görs vid komplicerade fall som inte svarar på enklare behandling.

  • Meibografi= analys av fettkörtlar i ögonlocken

  • Schimmer test= tar reda på kapaciteten för tårproduktion

  • Blink-analys=testar blinkdynamiken

  Här går man igenom svaren från tidigare frågeformulär. Med sig hem får man ytterligare ett formulär samt ögondroppar och ögon gel

  Tredje besöket: Klinisk analys

  • Här går man igenom det senaste formuläret samt analyserar de specifika problemen.

  • Ögonlocken

  • Huden

  • Anatomin

  • Margo= ögonlockskanten

  • Bindhinnan

  • Blinkningar

  • Tårfilmens stabilitet

  • Kärlen

  • Hornhinnan

   

  Efter man gjort alla labbtester samt analyser har läkaren fått tillgång till den information hen behöver för att kunna ställa en korrekt diagnos och ge de bästa förutsättningarna för att du som kund skall kunna bli hjälpt med din problematik. Läkaren sätter sedan ihop ett behandlingsprogram som kan vara både medicinskt och kirurgiskt eller en kombination av dessa två.

  Gör vårt test online för att se om du är kandidat för en synfelskorrigerande operation.