Avesyn är en högspecialiserad ögonklinik med ledande ögonkirurger och specialister som tillsammans opererat över 120 000 ögon.

  Ett liv
  utan glasögon eller kontaktlinser?

  Är du trött på att använda glasögon eller kontaktlinser? har du en livsstil som inte går ihop med användning av glasögon? Eller vill du kanske se yngre ut?

  Finns det alternativ till glasögon eller kontaktlinser? Ju, det gör det.

  ögonhälsa 1

  är du trött på att använda glasögon eller kontaktlinser?

  Linsbyte, Ögonlaser eller linsimplantat?

  I allmänhet finns det tre typer av synkorrigeringsprocedurer för att förbättra din syn:

  • Ögonlaser
  • ICL Linsimplantat
  • RLE Linsbyte

   

  De har funnits i årtionden och undersökningar visar att de är säkra och effektiva. Det tar cirka 30 minuter att göra en sådan behandling.

   

  Vilken typ av sådana mindre ögonoperationer som passar dig bäst beror på en rad saker, inklusive din syn, ögons hälsa, din ålder och livsstil.

   

  Läs mer om dessa behandlingar eller kontakta oss för att träffa en av våra specialister för en detaljerad medicinsk undersökning av ditt öga för att veta vilken metod som passar bäst just till dig.

   

  BELOW HERE CREATE 3 BUTTONS that link to ÖGONLASER , ICL and RLE in this page 

  En ögonlaseroperation, eller laser synkorrigering, innebär att man använder lasrar för att omforma ögonens främre yta (hornhinna) så att du kan fokusera bättre. Det kan korrigera närsynthet, översynthet och astigmatism.

  I allmänhet finns det 3 huvudtyper av ögonlaser metoder:

  ReLex SMILE

  PRK-LASEK

  FS-LASIK

  Jämfört med andra metoder är ögonlaser SMILE, den som har minst ingrepp på ögat.

  SMILE korrigerar närsynthet och astigmatism eller en kombination av de båda med bara ett mycket litet snitt på hornhinnans yta.

  Det som skiljer ögonlaser SMILE från en metod som FS-LASIK är att ingen flik skapas. Tänk på SMILE som ett avancerad FS-LASIK som minimerar snittet i ögonen. Om LASIK skapar en dörröppning i epitelet (det yttersta skiktet av hornhinnan) skapar SMILE ett ”nyckelhål”. Med minimal störning av epitelet finns det lite att återbygga och ögat börjar läka nästan omedelbart.

  Fördelar med SMILE:

  • Minimalt ingrepp, minimal behandling och snabb återhämtningstid.
  • Bibehållen ögonstabilitet: Hela de yttre lagren av hornhinnan är praktiskt taget opåverkade vid SMILE.
  • Minimal risk för torra ögon: då man inte påverkar hornhinnas nerver, torra ögon är mycket ovanligt efter en SMILE ögonlaseroperation.

  LASEK (inte blandas ihop med ögonlaser LASIK) var den allra första och vanligaste metoden när synkorrigeringsoperationer med laser började. I allmänhet används PRK och LASEK endast när det inte är möjligt att använda SMILE eller LASIK.

  Metoden behandlar översynthet (hyperopi), närsynthet(myopi), och brytningsfel (astigmatism).

   

  Så, hur går det till?

   

  Vid en PRK-LASEK-behandling löser man upp epitelet (det yttersta skiktet på hornhinnan) med en svag alkohollösning.

  Epitelet kan sedan fösas åt sidan och en excimerlaser tar vid och polerar bort synfelet. En bandagelins appliceras på ögat och fungerar som ett skydd under de första dagarna. Det yttersta skiktet på hornhinnan, epitelet, återbildas på några dagar och då plockas bandagelinsen bort.

  FS-LASIK (belanda inte ihop med LASEK) är fortfarande de vanligaste ögonlasermetoden i världen men den håller på att tappa sin position till ögonlaser SMILE.

  Metoden behandlar mild översynthet, närsynthet och brytningsfel (astigmatism).

   

  Behandlingen görs i två steg och tar totalt ca 15 minuter för båda ögonen. Efter att ögonen blivit bedövade med lokalbedövande ögondroppar använder man sig av en laser (FS-laser) som skapar en tunn flik i det yttersta skiktet på hornhinnan. Fliken vikes sedan åt sidan och en excimerlaser polerar bort synfelet. Fliken läggs därefter tillbaka och behandlingen är färdig. Fliken läker vanligtvis utan stygn.

  Jämfört med LASEK, är den smärtfri med kort återhämtningstiden.

  Synfel har varit något som människor tidigare har varit tvungna att acceptera.

  Idag är möjligheten att korrigera sina ögon med hjälp av ögonlaser något som många tar för given, men faktum är att tekniken var i sin linda i början av 1980-talet. Sedan dess har det gått fort och det har hänt en hel del. Man uppskattar att det har genom förts 30-50 miljoner behandlingar världen över.

  vi vet att du har många funderingar. kontakta oss

  Det handlar om dina ögon och vi vet att det finns många frågor som du fortfarande undrar över. Frågor som:

  -är jag lämplig för ögonlaser eller linsbyte?

  Hur länge håller resultatet av ögonlaser?

  – vad kostar det?

  – hur kommer att liver set ut efteråt? Vad säger de andra som har gåt igenom behandlingen?

  – vad ör skillnader mellan varje behandlingar och vilken passar dig bäst?

  – hur ser processen ut? Var börjar man? Vad händer i varje steg?

  Och många fler. Du behöver inte var expert på alla dessa behandlingar.

  Vi rekommenderar att du kommer i kontakt med en av våra patientkoordinator för at veta mer om synkorrigeringsbehandlingar, om alternativ som finns för dig och om Avesyn ögonklinik.

  kontakta ????? eller boka no webdoc???? which one? or maaybe bothe of them? how do tehy look like on mobile???

  ICL eller Linsimplantat

  Om du har tunna hornhinnor eller stort syn fel då kanske det inte går att göra ögonlaser. Istället rekommenderar man ICL linsimplantat.

  ICL står för Implantable Contact Lens och innebär att man opererar in en tunn konstgjord lins i ögat, bakom iris (regnbågshinnan) och framför den naturliga linsen. Operationen görs i lokalbedövning och tar ca 45 minuter för båda ögonen.

  Operationen är reversibel vilket innebär att om man av någon anledning skulle vilja eller behöva, går det att ta ut linsen igen och man är då tillbaka till utgångsläget.

   

  ICL lämpas sig bäst för personer mellan 21 och 45 årsåldern och kan korrigera mycket stora synfel och stor astigmatism.

   

  what is sunheading

  kontakta oss bla bla

  RLE Linsbyte:

  Om du är över 45 år har du förmodligen blivit ålderssynt. Du kommer antingen att behöva läsglasögon, eller så måste du byta ut dina enkelslipade glasögon mot progressiva glasögon. Åldrande syn kan inte korrigeras med en ögonlaser, eftersom synfelet uppstår till följd av att ögats naturliga lins har hårdnat och därför förlorat fokuseringsförmågan. Här erbjuder vi en linsbyte, där vi ersätter den styva linsen med en ny syntetisk lins. Denna behandling tar ungefär 15 minuter per öga. Själva operationen är densamma som en grå starroperation, som är den mest utförda operationen i världen, skillnaden är att vi använder en mer avancerad lins som gör dig fri från glasögon och linser. Här ser du också skarpt omedelbart efter operationen.

   

   

  RLE Linsbyte (Refractive Lens Exchange) är ett kirurgiskt ingrepp som innebär att man tar bort den naturliga linsen i ögat och ersätter den med en konstgjord intraokulär lins (IOL).

   

  Avlägsnande av ögats naturliga lins och ersättning med en konstgjordlins låter som en mycket dramatisk och involverad operation. Så det kan överraska dig att lära dig att proceduren bara tar 15 minuter per öga och har redan utförts miljoner gånger runt om i världen.

   

  Detta kan låta som ett liknande förfarande som grå starrkirurgi. Det beror på att det är det. RLE är i princip samma procedur utan närvaro av en grå starr.

   

  Konstgjorda linser som används vid RLE linsbytesoperation kan vara Monofokala linser eller Multifokala linser.

   

  De monofokala linserna möjliggör bra seende på långt håll. Efter en operation med monofokal lins behöver du normalt glasögon på nära håll, vid exempelvis läsning, datorarbete, matlagning och mobilanvändning.

   

  De multifokala linserna möjliggör bra seende på flera olika avstånd. Den multifokala linsen delar upp ljuset som kommer in ögat upp på olika avstånd. Du får en skärpa på långt håll och nära håll. Skärpan ligger kring ca 30–50 cm på nära håll.

  På Avesyn Halmstad

  Avesyn Halmstad är en del av Avesyn Ögonklinik i Göreborg. Vissa behandlingar sker i samarbete med Avesyn Göteborg.

  Du får gärna läsa mer om våra behandlingar och operationer och kontakta oss för att veta mer eller boka en förundersökning.

  • Ögonplastik
  • Ögonlaser
  • Linsbyte
  • Linsimplantat

  Kontakta oss

  Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda dig eller kanske vill du komma i kontakt med en patientkoordinator för att boka en förundersökning?

  Vi finns på :

  Storgatan 6, 304 43 Halmstad

  Tel: 031- 755 60 75

  Email: [email protected]

  Gör vårt test online för att se om du är kandidat för en synfelskorrigerande operation.